ES / CAT

CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ “FINAL D’ANY 2023”

MONTEPIO DE CONDUCTORS SANT CRISTÒFOL DE GIRONA I PROVÍNCIA, MUTUTALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL A PRIMA FIXA (en endavant Montepio Girona), amb NIF V-17068685 i domicili social al carrer Juli Garreta, 14, Bxs. de Girona, inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 306, foli 134, full GI-5951, farà una campanya comercial per vendre assegurances de salut denominada FINAL D'ANY 2023.

A continuació es detallen els termes i condicions de la campanya que es promou, que estan a disposició de qualsevol interessat al domicili social de Montepio Girona i al seu lloc web www.montepiogirona.com

Vigència i àmbit de la promoció:

La promoció és vàlida per a persones físiques o jurídiques que contractin i paguin noves pòlisses de l’assegurança ACCESS (AccessMontepio), CONFORT (SalutMontepio AMF/ANF) i CONFORT PLUS (SalutMontepio N), durant la campanya del 28 de setembre de 2023 a 31 de gener de 2024 (ambdós inclosos) segons les condicions que es detallen a continuació. La promoció és vàlida a tot el territori on Montepio Girona té cobertura.

Productes en promoció:

Condicions de la promoció:

Penalitzacions:

Montepio Girona pot sostreure la quantitat corresponent els mesos gratis que s’hagin gaudit si es cancel·la o no es paga qualsevol de les prestacions objecte de promoció abans de les dates indicades al començament, o no es compleixen les condicions esmentade

Exclusions:

Protecció de dades:

Modificació i exoneració de responsabilitat:

Acceptació de les bases:

Legislació aplicable i jurisdicció: